Autoškola Karel Etflaiš

Vás vítá na webových stránkách

O Autoškole

Karel Etflaiš založil autoškolu v roce 1999 a při své práci využívá dlouholetých zkušeností z výcviku vojenských řidičů.V současné době provádíme výcvik skupiny B. Dále poskytujeme školení řidičů referentských vozidel a kondiční jízdy.Výcvik provádějí profesionální učitelé s dlouholetou praxí na spolehlivých vozidlech.


Naše autoškola Vás naučí nejen základy provozu na pozemních komunikacích a základy techniky a údržby vozidla, ale i bezpečně se pohybovat v silničním provozu.


Info o kurzu sk. B

AKTUÁLNĚ

Nostalgic Handdrawn Traffic Sign

Kurzy ve Smiřicích se ​konají po předchozí ​domluvě.


Začátek nejbližšího kurzu ​sk.B v Hradci Králové se ​bude konat 9.7.2024 od ​16.00h v učebně autoškoly ​(3.p.)


Přihlášky zasílejte na

e-mail: etflaisk@seznam.cz

Řidičský průkaz skupiny B opravňuje řídit:

motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin A1, A, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg


vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou


vozidla zařazená do skupiny B1 i tříkolová vozidla zařazená do skupiny A1


Podmínky pro přijetí do kurzu:

věk 18 let (v den ukončení výcviku)

platná zdravotní způsobilost (ne starší než 3 měsíce od podání žádosti)

trvalé bydliště na úžemí ČR

nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti (zákaz řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů)

nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

vyplněná žádost o řidičské oprávnění

Rozsah výcviku:


Výuka formou kurzu

Přibližná délka kurzu: 2,5-3 měsíce

Teorie se koná vždy 1x týdně 3 vyučovací hodiny (1 vyuč. hodina = 45 min) v rozsahu:


18 hodin výuka předpisů o provozu vozidel

2 hodiny výuka o ovládání a údržbě vozidla

10 hodin výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

2 hodiny výuka zdravotní přípravy

4 hodiny opakování a přezkoušení


Výcvik

Celkem hodin výcviku: 28

1 h jízdy = 45 min + 2 hodiny výcvik praktické údržby

+ 4 hodiny praktická zdravotní příprava


Výuka podle individuálního plánu

5 hodin výuka předpisů o provozu vozidel

1 hodiny výuka o ovládání a údržbě vozidla

3 hodin výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

1 hodiny výuka zdravotní přípravy

1 hodiny opakování a přezkoušení


Výcvik

Celkem hodin výcviku: 28

1 h jízdy = 45 min + 2 hodiny výcvik praktické údržby

+ 4 hodiny praktická zdravotní příprava

Zkouška

Závěrečné zkoušky se absolvují na odboru dopravy v Hradci Králové. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní. Zkouška se skládá z testu pravidel silničního provozu a z praktické jízdy.


Jestliže žadatel při zkoušce neprospěl, může ji opakovat nejdříve za 5 pracovních dnů ode dne konání neúspěšné zkoušky, nejpozději však ve lhůtě 6 měsíců ode dne konání první zkoušky. Jinak je povinen před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

Fotogalerie

Škoda Yeti

Škoda Rapid

Škoda Fabia

Ceník

základní cena

18.500 Kč

student

17.000 Kč

doplňkový výcvik (pro účastníky kurzu)

500 Kč/45min

kondiční jízdy

500 Kč/45min

zapůjčení vozidla na opravnou zkoušku z jízdy

500 Kč

vrácení ŘP

4.000 Kč

Poplatky Magistrátu města za závěrečné zkoušky

závěrečná zkouška z odborné způsobilosti

700 Kč

opravný test z pravidel silničního provozu

100 Kč

opravná zkouška z praktických jízd

400 Kč

Úhradu kurzu je možná na splátky. 1. splátka je 5.000 Kč

Kontakt

Telefon

606 326 793

Email

etflaisk@seznam.cz

Adresa

sídlo: U Hájku 407, Horní Jelení

provozovna-učebna autoškoly: Horova 36/29, Hradec Králové

IČ: 66831351