O AUTOŠKOLE AUTOPARK VÝUKA ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ CENÍK KONTAKT

INFO O KURZU SK. A1


Řidičský průkaz skupiny A1 opravňuje řídit:

lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3

tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW

čtyřkolová motorová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3

Podmínky pro přijetí do kurzu:

věk 16 let (v den ukončení výcviku)
platná zdravotní způsobilost (ne starší než 3 měsíce)
trvalé bydliště na úžemí ČR
nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti (zákaz řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů)
nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem
vyplněná žádost o řidičské oprávnění

Na 1. hodinu výuky si přineste vyplněnou přihlášku a zálohu na kurz 1.500 Kč.

Pokud máte zájem o přihlášení do kurzu, prosím klikněte na odkaz "Přihlásit se do kurzu", abychom přibližně věděli, kolik žadatelů se hlásí.Rozsah výcviku:


Výuka

Přibližná délka kurzu: 1,5-2 měsíce
Teorie se koná vždy 1x týdně 3 vyučovací hodiny (1 vyuč. hodina = 45 min)


Výcvik

Celkem hodin výcviku: 13
1 h jízdy = 45 min

1 hodina: výcvik praktické údržby
4 hodiny: praktická zdravotní příprava

Ceník

základní cena
3.800 Kč
doplňkový výcvik
150 Kč/h
zapůjčení vozidla na opravnou zkoušku z jízdy
100 Kč
neomluvená hodina z praktických jízd
100 Kč

POPLATKY MAGISTRÁTU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ ZA ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
Závěrečná zkouška z odborné způsobilosti
700 Kč
Opravný test z pravidel silničního provozu
100 Kč
Opravná zkouška z praktických jízd
400 Kč

Výcvikové vozidlo
Motocykl Kinetic

 

Učitelé

Luděk Bernát - výuka teorie a praktického výcviku
Karel Etflaiš - výuka teorie

 Zkouška

Závěrečné zkoušky se absolvují na odboru dopravy v Hradci Králové. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní. Zkouška se skládá z testu pravidel silničního provozu a z praktické jízdy.

Jestliže žadatel při zkoušce neprospěl, může ji opakovat nejdříve za 5 pracovních dnů ode dne konání neúspěšné zkoušky, nejpozději však ve lhůtě 6 měsíců ode dne konání první zkoušky. Jinak je povinen před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.